10 Cara Menumbuhkan Cinta kepada Allah

10 Cara Menumbuhkan Cinta kepada Allah

Ada sepuluh sebab di antara sekian banyak sebab menumbuhkan cinta kepada Allah:

 

1. Membaca Alquran dengan mentadabburi dan berusaha memahaminya.

2. Mendekat/taqarrub kepada Allah dengan mengerjakan amalan sunnah setelah menunaikankan yang wajib.

3. Terus menerus mengingat-Nya dalam seluruh keadaan, baik dengan lisan, hati, maupun amalan.

4. Mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh jiwanya.

5. Hati berusaha menelaah nama nama dan sifat-Nya.

6. Mempersaksikan kebaikan-Nya serta nikmat-Nya yang lahir dan batin.

7. Benar-benar hati itu luluh lantak di hadapan-Nya.

8. Memanfaatkan waktu turunnya Allah untuk bermunajat kepada-Nya dengan membaca Alquran, serta ditutup dengan istighfar.

9. Duduk bermajelis dengan orang-orang soleh yang mencintai Allah, mengambil buah dari ucapan mereka yang baik, selain itu ia tidak berbicara melainkan dipastikan ada kemaslahatannya.

10. Menjahui segala sebab yang dapat memiskan hati dengan Allah.

 

(Rujukan kitab Fathul Majid hal 292-293)

Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang benar cintanya kepada Mu

 

Baca juga: Hukum Barang Temuan