10 Cara Menumbuhkan Cinta kepada Allah

10 Cara Menumbuhkan Cinta kepada Allah

Ada sepuluh sebab di antara sekian banyak sebab menumbuhkan cinta kepada Allah:   1. Membaca Alquran dengan mentadabburi dan berusaha memahaminya. 2. Mendekat/taqarrub kepada Allah dengan mengerjakan amalan sunnah setelah menunaikankan yang wajib. 3. Terus menerus mengingat-Nya dalam seluruh keadaan, baik dengan lisan, hati, maupun amalan. 4. Mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang […]